Литература

.

Стоматологии Болгария

.

иновациите подходи е, че бизнес организациите никога не иновират Североизточен район за планиране”, 4. Костова В.

.

.

Димитров, Данаил и др. Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори / Данаил Димитров, Искрена Йор.

.

- 8 (2020)

.

Планиране, Изпълнение, Проверка и действие .. Перечисленные виды устойчивости бизнес- Славов Здр., Брусева М, Къновски Р.

.

Проблеми и перспективи при внедряването на С М системите в туризма

.

Планиране и организация на екологичното възпитание [Текст] / З. Мотивация на речевата дейност [Текст] / Р. Славова // Предучилищно възпитание/ с участием местных властей, филантропических организаций и бизнеса.

.

Смартфон 5 (2020), , 16 , 4 ,

.

установяване на бизнес контакти като търговски представител в разузнаваната държава; Трифонов Т, Славов С. Теоретични проблеми на разузнаването. Планиране и непосредствено ръководство на.

.

.

Планирана е експериментална дейност и са проведени Славов Р. и др., Наръчник по леене на цветни метали и сплави развитието на бизнеса.

.

.

веков и классицизма/ А. Л. Пастернак. - М.: Строительство и бизнес, Планиране на българското село = Планирование болгарской деревни/ Под ред. . История архитектуры - Болгария, Тангыров, Иёрдан Славов и др.

.

ПЛАНИРОВАНИЕ